GRADINGS AND ABBREVIATIONS

Hello music lovers!


Here are a few abbreviations plus grading codes used in my record list. Please note that I don't use "Ex" but "VG+" instead.


M (mint) - nyskick

VG (very good) - mycket välvårdad, enstaka knaster kan förekomma (främst på lugnare partier)

G (good) - något knastrig, men spel- och njutbar.

Övriga förkortningar i samband med begagnade skivor:

woc/wol (writing on cover/writing on label) - skrift på omslag/etikett

soc/sol (sticker on cover/sticker on label) - sticker, klisterlapp på omslag/etikett

wobc/sobc (writing/sticker on the backside of the cover) - skrift/klisterlapp på baksidan av omslaget

stmc (sticker marks on cover - a part of the cover may have been damaged when taking a sticker off) - märken efter etikett/prislapp på omslaget; skada kan ha uppstått när lappen togs bort

cw (cover wear)- omslaget skadat (omfattningen av skadan varierar)

toc/tol (tape on cover/tape on label) - tape pa omslag/etikett

lt (label tear) - skivetiketten skadad

co - "cut out" (hål i omslag eller bortklippt hörn)

bb hole - borrhål genom skivcentret (vanlig cut out-form for singlar)

NC (no center) - skivcenter saknas (anges endast när skivan ursprungligen varit försedd med center)

swdnap (slight warp, does not affect playing) - skivan något skev, vilket dock ej påverkar spelningen

RE (reissue) - nypressning/återutgivning (dock originalinspelning)

X - picture cover - original bildomslag - ej alltid en bild på artisten - kan även vara s.k. "art cover"
O - rec. company sleeve - original bolagspåse .
När varken X eller O anges, har alltså skivan ett helt neutralt omslag. Records without "X" or "O" have neutral sleeves.

Skulle något vara oklart angående förkortningarna, fråga gärna om detta.OBS att minimiorder är 100:- och detta gäller levererade skivor - v.g. ange därför alternativ. Normalt finns varje skiva i ett ex, om inte annat anges efter titeln. Det kan alltså vara en god ide att sambeställa med någon kompis om Du själv inte hittar så mycket.

Alla order over 1.000:- levereras fraktfritt. Vid köp under 1.000:- debiteras postens avgifter (porto och postförskottsavgift). OBS att LP-paket räknas som skrymmande. Om paketet väger under 2 kg, kan det sändas som brevpostförskott. Ett sätt att komma ifrån postförskottsavgiften är att förskottsbetala till postgiro 475 78 84 - 4 (betalningsmottagare Ronny Forslund). I detta fall bör ni kolla vad ni fått innan ni sänder in betalningen.

F.C. The records in the list are sold at set prices except for the auction section. Please don't send any money in advance. I will send you a confirmation of what I have reserved for you (incl. postage). Payment can be made by banknotes in reg. letter, PayPal or to my postal giro account no. 475 78 84 - 4 (in this case please add SEK 50 to cover the giro charges). Minimum order is SEK 100 (please state alternatives) and all orders over SEK 1.000 are sent post free.

RONNY FORSLUND
Vita Huset
SE-17995 Svartsjö, SWEDEN
Tel. (08)560 410 50, mobile (08)558 0661
International: Phone +46 8 560 410 50, mobile +46 8 558 0661
e-mail: info@rock.x.se
GO TO MAIN PAGE